Υπηρεσίες in-silico προσομοιώσεων μεγάλης κλίμακας

Υπηρεσίες in-silico προσομοιώσεων οργάνων, ασθενειών, ιατρικών συσκευών και κλινικών δοκιμών μεγάλης κλίμακας. Παραδείγματα τέτοιων προσομοιώσεων μεγάλης κλίμακας περιλαμβάνουν την προσομοίωση φόρτισης κνήμης, την προσομοίωση ροής αίματος σε πάσχουσα αριστερή καρωτίδα, την προσομοίωση ανάπτυξης της αθηρωματικής πλάκας.

Simulation axial loading and blood flow
Μετάβαση στο περιεχόμενο