Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών Pezoulas VC, Kourou KD, Papaloukas C, Triantafyllia V, Lampropoulou V, Siouti E, Papadaki M, Salagianni M, Koukaki E, Rovina N, Koutsoukou A, Andreakos E, and Fotiadis DI. A Multimodal Approach for the Risk Prediction of Intensive Care and Mortality in Patients with COVID-19. Diagnostics. 2022; 12(1):56. DOI: https://doi.org/10.3390/diagnostics12010056 […]

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια Pezoulas VC, Mylona E, Papaloukas C, Liontos A, Biros DI, Milionis OI, Kyriakopoulos C, Kostikas K, Milionis H, and Fotiadis DI. A hybrid approach based on dynamic trajectories to predict mortality in COVID-19 patients upon steroids administration. In Proceedings of the 2022 IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο