Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων (MEDLAB)

H Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων (https://medlab.cc.uoi.gr/) απασχολεί περίπου 70 ερευνητές, που εστιάζουν την έρευνά τους στην βιοϊατρική πληροφορική και ειδικότερα:

  • Tick Σε ανάπτυξη πολυεπίπεδων υπολογιστικών μοντέλων για την προσομοίωση λειτουργίας οργάνων, ιστών και ιατρικών συσκευών (in-silico). Το εργαστήριο έχει αναπτύξει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη μοντέλων στην κατεύθυνση των ψηφιακών διδύμων (digital twins).
  • Tick Στην ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής και βαθιάς μάθησης με βάση μη ομοιόμορφα δεδομένα για τη διάγνωση, έγκαιρη διάγνωση, διαφορική διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία ασθενειών. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται έρευνα στην κατεύθυνση του διαμοιρασμού δεδομένων, βελτιστοποίηση της ποιότητας των δεδομένων, ομογενοποίησης δεδομένων και ανάπτυξη συστημάτων/μοντέλων από διαμοιρασμένα δεδομένα με τεχνικές federated learning.
  • Tick Ανάπτυξη νέων μεθόδων επεξεργασία ιατρικών και γενετικών δεδομένων με σκοπό την προσωποιημένη ταξινόμηση των ασθενών και ανάπτυξη προβλεπτικών μοντέλων για εκτίμηση ρίσκου και της εξέλιξής του, αλλά και την εύρεση βιοδεικτών συμπεριλαμβανόμενων ψηφιακών βιοδεικτών.
  • Tick Ανάπτυξη και σχεδιασμό φορέσιμων συσκευών που μαζί με τη δυνατότητα ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης προσφέρουν λύσεις παρακολούθησης και θεραπείας ασθενών με έμφαση στα χρόνια νοσήματα. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και συστήματα παρακολούθησης τρόπου ζωής, ελέγχου περιβαλλοντικών και άλλων παραμέτρων και ανάπτυξη μη επεμβατικών βιοαισθητήρων.
  • Tick Ανάπτυξη και σχεδιασμό εμφυτεύσιμων ιατρικών συσκευών και παράλληλα με αυτές ανάπτυξη συσκευών που υποστηρίζουν βιοαποικοδομήσιμα υλικά και φάρμακα.
  • Tick Ανάπτυξη πλατφορμών σε τεχνολογίες νέφους που χαρακτηρίζονται από ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων με στόχο την προεπεξεργασία, οπτικοποίηση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων. Κάποια από αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούνται για την υπολογιστική υλοποίηση κλινικών μελετών.
Unit of Medical Technology and Intelligent Information Systems
Μετάβαση στο περιεχόμενο