Έργο και χρηματοδότηση

Paper with Clip

Χρηματοδότηση

Το PRECIOUS συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020 (Kωδικός έργου MIS: 5047133). Το PRECIOUS επιτρέπει σε ενδιαφερόμενους φορείς υγείας να επιτελέσουν υψηλού επιπέδου έρευνα η οποία έχει την ανάγκη υπολογιστικής υποδομής και εργαλείων λογισμικού/εφαρμογές για την ανάλυση δεδομένων που έχει στην διάθεσή της η υποδομή με απώτερο στόχο την ιατρική ακριβείας. Το PRECIOUS παρέχει μια πλατφόρμα που βασίζεται σε σύννεφο με εξαιρετικές δυνατότητες επεξεργασίας που εγγυάται το απόρρητο και την ασφάλεια των φιλοξενούμενων μεγάλων ιατρικών δεδομένων μέσω της χρήσης μιας ενοποιημένης τεχνικής διαχείρισης δεδομένων. Η ιδιαιτερότητα της πλατφόρμας πηγάζει από την ολοκληρωμένη λύση που βασίζεται σε σύννεφο που προσφέρει υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) αιχμής για ιατρική ακριβείας. Αυτές οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές απαιτήσεις των ενδιαφερομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής, οργάνωσης, εναρμόνισης και διαχείρισης μεγάλων ιατρικών δεδομένων, δημιουργίας εξελιγμένων μοντέλων διάγνωσης και πρόληψης και in- silico προσομοιώσεων οργάνων, ασθενειών, συσκευών και κλινικών δοκιμών . Το PRECIOUS είναι ένα σημαντικό βήμα προς ένα πιο υγιές και πιο βασισμένο στα δεδομένα μέλλον καθώς ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης αναπτύσσεται περαιτέρω.

Espa Banner
Μετάβαση στο περιεχόμενο