Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Tick Υπηρεσίες διαμοιρασμού, εξυγίανσης, εναρμόνισης, οπτικοποίησης και διαχείρισης ιατρικών δεδομένων
  • Tick Υπηρεσίες προηγμένης ανάλυσης και επεξεργασίας ιατρικών δεδομένων μεγάλου όγκου στο πλαίσιο ανάπτυξης συστημάτων με στόχο την ιατρική ακριβείας
  • Tick Υπηρεσίες in-silico προσομοιώσεων οργάνων, ασθενειών, ιατρικών συσκευών και κλινικών δοκιμών μεγάλης κλίμακας
img
Μετάβαση στο περιεχόμενο