Αίτημα Χρήσης

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Έχω λάβει γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας του PRECIOUS τον οποίο και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα

Γραφείο : (+30) 2651009006 Ερωτήσεις : (+30) 2651005580

info@precious-cloud.eu

Μετάβαση στο περιεχόμενο